Hjem Om AC-SunCare Ekspertråd Produkter Kontaktinformasjon

Det er viktig å få sol på kroppen. Solen gir oss D-vitaminer, og ny energi og livslyst etter en lang vinter. Det er likevel viktig å sole seg med måte. Skandinavere har ofte hastverk med å bli brune når solen og varmen kommer om sommeren. Mange ender opp med å bli solbrente, enten fordi de har for lite kunnskap om UV-stråling og/eller fordi det ikke beskytter seg godt nok.
Årsaken til at huden blir solbrent er at du har vært i solen og fått en større UV-dose enn det huden din faktisk tåler.
I dag finnes det enkle midler for å unngå dette. Solplasteret "Personlig UV-varsler" skifter farge i solen og hjelper deg til å vite hvor mye sol/UV-stråler huden blir utsatt for. På denne enkle måten "varsles" du om at du må smøre deg på nytt med solkrem eller at du bør forlate solen - ellers vil du trolig bli solbrent!

Sjekk hvilken hudype du har og hvor mye sol du tåler med CleverTan.com

Jobber du som lærer har du nå en unik mulighet til å visualisere solen på en enkel måte med SolSkolen

SunCare sol- og brennmanetbeskyttelse


Brennmanetbeskyttelse videodemonstrasjon

Har du blitt brent av en brennmanet?

 • Ca 150 millioner mennesker blir eksponert for brennmaneter hvert år på verdensbasis.
  Statistikk fra dagladet.no viser at 20 prosent av oss er livredd brennmaneter, så mye som 13 prosent tenker mye på brennmanetene, og hele 29 prosent er redd innimellom. Kanskje er du en av disse?
 • Har du noen ganger vært så uheldig å svømme eller stupe rett på en brennmanet? Eller har du kanskje opplevd å tråkke på manettråder som brenner i lang tid selv etter de har løsnet fra maneten? Driver du med vindsurfing, vannski eller andre vannsport aktiviteter nikker du ganske sikkert bekreftende.
 • Eller har du plukket krabber langs fjellveggen, dratt opp teiner eller garn? De fleste båtfolk som har dratt opp dreggen/ankeret til båten har opplevd å bli brent av brennmaneter. Enkelte dager kan man være så uheldig at kjettingen er full av tråder fra manetene.
 • Med den nye solkremserien SunCare trenger du i langt mindre grad bekymre deg for å bli brent, verken av solen eller av brennmaneter. Denne kremen fungerer like godt i vann som på land!

Nesledyr
Nesledyr (Cnidaria) er en av de mest vellykkede rekker i dyreriket, og kan spores 700 millioner år tilbake. Deres våpen er nesleceller (cnidocytter) med nematocyster, som inneholder en oppkveilet tråd med gift. Hvis en neslecelle berøres, slynges gifttråden ut. Det er beregnet at tråden har en fart på 2 m/s, og den kan trenge gjennom kirurgiske hansker.

Det finnes ca. 10 000 arter av nesledyr, hvorav minst 100 kan skade mennesket. De giftige nesledyrene finnes innenfor klassene Hydrozoa (herunder Portugisiske krigsskip, Physalia species), ekte maneter (Scyphozoa,) koralldyr (Anthozoa), de såkalte ildkoraller (Millipora) og sjøanemoner.

Vanligvis gir kontakt med manetene bare en brennende smerte, men noen maneter er faktisk også direkte livsfarlige. De farligste er kubemaneter og Sjøveps. Det er totalt dokumentert 72 dødsfall etter møte med disse (særlig maneten Chironex fleckeri) i Sørøst-Asia, altså flere dødsfall enn det som er rapportert etter møte med hai i samme område.

Giften fra nesledyr er en blanding av blant annet proteiner og karbohydrater. Døden kan inntre etter få minutter, på grunn av hypotensjon (lavt blodtrykk), bronkospasmer (sammensnøring i luftveiene) og kramper.
Om man overlever de første 20 minuttene klarer man seg vanligvis, men det kan opptre nekroser(vevsdød) og blemmer som ved brannskader, og skadene i huden kan gi smerter i mange måneder.
Symptomer
De vanligste symptomene er en umiddelbar brennende smerte i det affiserte området, etterfulgt av kløe og hudirritasjon. Først ser man gjerne røde, hovne striper på kontaktstedene, og dette kan senere utvikle seg til blemmer og eventuelt også sår.
Noen opplever allmennsymptomer i form av kvalme, muskelsmerter og tungpustethet, samt en fornemmelse av sammensnøring i brystet.
Noen mennesker vil også kunne reagere med sjokkutvikling på grunn av allergi/hypersensitivitetsreaksjoner.

Døden kan inntre etter få minutter etter møte med kubemaneter, på grunn av hypotensjon (lavt blodtrykk), bronkospasmer (sammensnøring i luftveiene) og kramper. Om man overlever etter 20 minutter klarer man seg vanligvis, men det kan opptre nekroser (vevsdød) og blemmer som ved brannskader, og skadene i huden kan gi smerter i mange måneder.

Forebygge
Skader som følge av møte med de vanligste tropiske brennmanetene kan i de fleste tilfeller forebygges, ganske enkelt ved at man smører seg inn med en brennmanetbeskyttende krem før man skal ut i vannet for å bade eller drive med vannsport.

Skader fra den livsfarlige maneten Irukandji og kubemanetene (Box Jellyfish) kan forebygges med 4 enkle prinsipper:

Følg anvisningene som står på skiltingen ved stranden, og svøm om mulig bare på strender med badevakt.
Svøm innenfor badenettet om dette er satt ut i vannet.
Bruk dykkerdrakt eller Lycra stinging suits med maskestørrelse ikke større en 200 microns (200/1000 av en mm eller 1/5 av en mm). Tester viser at kubemaneter forsøker å unngå røde objekter, så det å bade med rød badedrakt kan være forebyggende.
Smør brennmanetbeskyttende krem på de delene av kroppen som ikke er dekket av drakten.

Behandling
Fjern eventuelle gjenværende brenntråder/tentakler, uten å gni eller skrubbe.
Skadet kroppsdel holdes i ro.
Senk kroppsdelen i varmt vann (40-45oC), dersom dette er mulig. Dette gir ofte rask smertelindring. Det varme vannet ødelegger manetens giftstoffer. Hold kroppsdelen i vannet til smerten har gitt seg.
Hvis ikke varmebehandling gir tilstrekkelig smertelindring kan smertelindrende salver, kortisonkrem eller antihistamintabletter forsøkes.
Enkelte lokalbedøvende midler kan stimulere flere nesleceller i å avfyre, pass derfor på at alle brenntråder og nesleceller er fjernet før behandling med lokalbedøvende midler. Edikk skal kun benyttes på kubemaneter! IKKE bruk edikk på maneten Portugisisk krigsskip eller maneter som vi har i Norge. Brukt på disse manetskadene vil edikk kunne gjøre vondt verre, ved at det stimulerer flere nesleceller til å avfyre giften sin.

Hvis det utvikles en allergisk reaksjon, eller hvis et lite barn har brent seg på større deler av kroppen og huden er svært rød og smertefull, bør lege kontaktes!

Maneten Portugisisk krigsskip kan påtreffes i alle tropiske hav, men er mest vanlig i Atlanterhavet, Stillehavet og i det Indiske hav. Forgiftningen fra Portugisisk krigsskip er sjelden dødelig, men svært smertefull, og panikk kan føre til drukning. Den er i de senere årene blitt oppdaget flere ganger i Middelhavet, spesielt i området rundt Spanias kyst, og har til og med blitt observert skylt i land ved strender i England.
«Hold deg unna maneter i tropene» er et enkelt og godt råd.

SunCare solkrem med brennmanetbeskyttelse!
Alle solkremene i solkremserien SunCare inneholder det patenterte virkestoffet Safe Sea™ som gir dokumentert beskyttelse mot brennmaneter
Kremen har dokumentert virkning på en rekke ulike nesledyr/maneter, også de som er klassifisert som farlige.

Brennmanetbeskyttelsen i denne solkremserien er testet av flere uavhengige medisinske senter på flere ulike brennmaneter. Kliniske forsøk er utført på:

 • Sea Nettle (Chrysaora) ved Stanford Hospital University.
 • Box Jellyfish (Chiropsalmus sp.) ved Bert Fish Medical Center i Florida
 • Rhopilema (giftig middelhavs brennmanet) ved RAMBAM sykeshus Israel.
 • Feltstudier i tropisk farvann, og disse studiene er blant annet registrert i databasen til clinicaltrials.gov. Studien ble gjenomført i regi av University of Minnesota og viser at brennmanetbeskyttelsen gir en risiko reduksjon på 82 prosent for å bli brent av brennmanet når man bader i tropisk farvann.

Alle testene viser at brennmanetbeskyttelsen i solkremserien SunCare vesentlig reduserer risiko for å bli brent av brennmaneter.

Andre tester utført i Japan viser at den samme brennmanetbeskyttelsen gir en beskyttelse mot Blue Bottle (Physalia Ulitrchuse), Box Jellyfish (Caribdea Rostini) og Chiropsalmus quadrigatus.

Tester av SunCare solkrem med brennmanetbeskyttelse
SunCare test results

Utført av Test resultat
University of Minnesota Conclusion: Safe Sea is a topical barrier cream effective at preventing >80% jellyfish stings under real-world conditions.
Stanford University School of Medicine i California Conclusion: The jellyfish sting inhibitor lotion prevented clinical symptoms of the sting of the C fuscescens jellyfish in 10 of 12 subjects and diminished the pain of the jellyfish sting in the other 2 subjects. No visible sign of sting was noted in any of the arms treated with the inhibitor lotion, but erythema, edema, or both were present in all 12 arms treated with the placebo.
Cream formulations protecting against cercarial dermatitis by Trichobilharzia Dermatitis caused by penetrating bird schistosome cercariae is an emerging global public health problem. Infections may be prevented by the use of topical formulations that inhibit cercarial skin penetration. We evaluated nine water resistant formulations by exposing treated arms of volunteers to Trichobilharzia szidati cercariae. Six formulations protected from cercarial invasion. However, after immersion of the treated skin in water (2×20 min), only two formulations offered full protection: (1) Safe Sea™, a cream protecting against jelly fish, (2) niclosamide in water resistant sun protecting cream formulations at concentrations as low as 0.05%. In an in vitro system Safe Sea™ and a 0.1% niclosamide formulation caused a high damage rate in T. szidati (92% and 99% after 5 min; only niclosamide with lethal effect) but not in Schistosoma mansoni (1% and 72%; both formulations with lethal effect). However, a 1% niclosamide formulation damaged S. mansoni sufficiently (100% after 5 min) and might offer full penetration protection.
Stanford University School of medicine, department of dermatology, California Conclusion: Safe Sea lotion inhibited the sting of Chrysaora jellyfish in ten of twelve subjects and diminished the sting of the jellyfish in the other two subjects. No visible signs of sting were notable in any of the arms treated with Safe Sea lotion, but were present in all twelve of the arms treated with placebo. Safe Sea lotion significantly inhibits the development of pain and skin reaction resulting from contact with sea nettle tentacles.
Bert Fish Medical Center, Florida Conclusion: Safe Sea lotion inhibited the sting of Chiropsalmus jellyfish in nine of twelve subjects. Visible signs of sting were notable only on one arm treated with Safe Sea lotion, but were present in nine of the arms treated with placebo. Safe Sea lotion significantly inhibits the development of pain and skin reaction resulting from contact with Box jellyfish Chiropsalmus tentacles. (The lack of any reaction or discomfort in subject 10 placebo arm in contrast with the result of the Safe Sea lotion arm may indicate on an error in application/identification switch between the treated arms.)
Japanese test Conclusion: Safe Sea lotion inhibited the sting of Physalia in 89,4 % of the subjects.
Oversatt protocol av Physalia-testen

Hvordan brenner trådene til brennmaneten?
nesleselle
Brennmaneten har mange tråder, og hver tråd består av mange millioner nesleceller. Tegningen over demonstrerer aktiveringen av en slik celle.
Når huden kommer i kontakt med en neslecelle skjer følgende:

 • A, Neslecellene har små følere som ved berøring mottar lukt/signalstoffer fra det potensielle byttedyret.
 • B, Det bygges opp et enormt trykk inne i cellen (150 atmosfærens trykk).
 • C, Med en akselerasjon på hele 40 000 ganger kraftigere enn tyngdekraften, borrer neslecellen et hull i huden ved hjelp av en hul harpun.
 • D, Fra harpunen føres en kanyle fra neslecellen og inn i huden, og giften blir deretter sprøytet ut.
I Norge har vi to typer brennmaneter: Cyanea Capillata (den røde) og Cyanea Lamarcki (den blå). Den blå maneten Cyanea Lamarcki er i hovedsak å finne på Sørlandet.
Blir man brent av den typen maneter som vi har i Norge, kan man smertene i etterkant sammenlignes med følelsen av å ha fått mange vepsestikk på engang.

Hvordan virker det aktive virkestoffet SafeSea™ i solkremen SunCare ?
Klovne fisken har en naturlig beskyttelse mot brennmaneter Klovne fisken har en naturlig beskyttelse mot brennmaneter

Safe Sea er et resulat av over 16 års arbeid, og er en kjemisk etterligning av egenskapene som "Klovnefisken" og brennmaneten selv bruker for å beskytte seg.

Solkremen SunCare er basert på den patenterte formelen Safe Sea™, som er en samlebetegnelse på kombinasjonen av ulike virkestoffer som tilsammen gir en beskyttelse mot nesledyr (maneter). SunCare virker derfor ved å blokkere brennmekanismen i manetens tråder på ulike nivåer:

 1. Kremens "vann-i-silicon" formula gjør den svært hydrofob (vannavstøtende), og trådene til brennmaneten vil ikke klare å klebe seg til huden.
 2. En brennmanet brenner ikke seg selv eller andre brennmaneter, siden den har et "selv-gjenkjennelses-system". Dette systemet er basert på gjenkjennelse av neslecellene, og skjer i det området av brennmaneten som har størst tetthet av tråder, altså rett på undersiden av "klokken". Kremen SunCare inneholder kjemiske stoffer som etterligner brennmanetens "selv-gjenkjennelses-system".
 3. Gjenkjennelsen av brenncellene er kontrollert av ikke-selektive reseptorer (mottakere) som binder aminosyrer eller sukkerholdig sekret fra byttet (i vårt tilfelle: huden). Virkestoffet i SunCare inneholder konkurerende antagonister (stoffer) som blokkerer disse reseptorene.
 4. Hudens vekselsignaler blir omformet til et likt signal og gitt til de utvendige reseptorene (mottakerne) i neslecellen. En signalomformer fører normalt signalet gjennom brennmanetens membraner, men disse blokkeres med det aktive virkestoffet SafeSea (La og Magnesium).
 5. Når neslecellene i brennmanetens tråder gjør seg klare til å sprute ut gift, oppstår det et ekstremt høyt trykk inne i selve neslecellen. Dette trykket bygges opp av osmotisk krefter. Neslecellene skyter deretter ut en liten hul harpun, og giften blir sprøytet igjennom denne og inn i huden. SunCare inneholder positivt ladet ioner (Ca and Mg) som reduserer det osmotiske trykket i neslecellen.
Alt i alt vil SunCare med virkestoffet SafeSea™ hemme brennmanetens nesleceller på 5 ulike nivåer, slik at beskyttelsen blir så optimal som mulig. Kliniske studier viser at virkestoffet SafeSea gir beskyttelse også mot de dødlige kubemanetene. Siden de aktive ingrediensene forhindrer mekanismen i neslecellene, vil SunCare kunne hjelpe mot alle nesledyr.
Alle brennmaneter, koraller, sjøanemoner og små maneter har de samme mekanismene i neslecellene. Man kan derfor anta at det aktive virkestoffet SafeSea også beskytter mot brennmaneten Irukandji og lignende maneter.

Se animert illustrasjon av hvordan brennmanetbeskyttelsen i SunCare virker.

Bade i Australia.
Video om bading i Australia